ITU-MIT Workshop (2015) / İTÜ-MIT Çalıştayı (2015)

Çalışma grubumuz, 26 Mayıs 2015 tarihinde İTÜ’de “ITU – MIT WORKSHOP on New Sensors for SHM & Energy Based Design” başlıklı bir günlük çalıştay düzenlemiştir. An one day workshop titled as “ITU – MIT WORKSHOP on New Sensors for SHM & Energy Based Design” was organized by our research group on May 26th, 2015 in ITU
Geniş bir dinleyici katılımı olan çalıştay sırasında çalışma grubu üyelerimiz, güncel gelişmeleri aktarmış ve tamamlamış oldukları konuları paylaşmışlardır. Our research group members presentented the latest developments and their completed recent studies to the audience during the workshop.
Workshop program / Çalıştay programı
Tüm gün süren çalıştayın ardından çalışma grubumuz İstanbul’un güzel manzarası eşliğinde keyifli bir sohbette bir sonraki çalışmayı planladı. After a long day workshop, research group had nice talk for planning next study with a beautiful view of Istanbul.
After workshop / Çalıştay sonrası